Ενδοεταιρικά προγράμματα

Πριν από την υλοποίηση του κάθε ενδοεταιρικού προγράμματος γίνεται ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών με σκοπό την βέλτιστη προσαρμογή της θεματολογίας και του περιεχομένου των ασκήσεων στα πραγματικά δεδομένα της κάθε εταιρίας – οργανισμού.

Τα προγράμματα που πραγματοποιούνται ενδοεταιρικά είναι:

  1. Εφαρμοσμένο Project Management
  2. Εκπαίδευση Για Μεσαία Στελέχη
  3. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών ( Train The Trainers ).
  4. Εργαστήρι εισαγωγής στο λογισμικό MS Project 2013 για τη διαχείριση έργων.

Όλα τα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματά μας είναι βιωματικά, βασισμένα στην μεθοδολογία learning by doing – μαθαίνοντας στην πράξη.

Θεσσαλονίκη- Ρεμούνδος 2019
Αθήνα – Όμιλος Επιχειρήσεων Μυτιληναίος 2019 

Αθήνα – Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΑΙΑ) 2019 

Arivia Σεπτέμβριος 2020

Μερικές απο τις εταιρίες που μας έχουν εμπιστευτεί: