Αρχείο

Posts Tagged ‘global project management’

10 reasons to get α PMP®-Project Management Professional certification

Οι αναγνωρίσιμες διεθνώς πιστοποιήσεις αποτελούν σημαντικό εφόδιο σταδιοδρομίας και καταξίωσης κάθε επαγγελματία. Ιδιαίτερα σήμερα, την περίοδο κρίσης που διανύουμε δεν αξιολογούνται τα πολλά αλλά τα ποιοτικά και αναγνωρισμένα προσόντα. Αυτά είναι που διαφοροποιούν τον επαγγελματία στην διεθνή αγορά εργασίας. Παρακάτω αναφέρονται 10 λόγοι για τους οποίους κάποιος αξίζει να καταβάλει προσπάθεια για την πιστοποίηση του PMP® που είναι η πλέον αναγνωρίσιμη πιστοποίηση διεθνώς στο χώρο του management.

1. Η απόκτηση του PMP® αποδεικνύει τη δέσμευση σε συγκεκριμένους κανόνες δεοντολογίας και ηθικής στη διαχείριση έργων. Αυτούς τους κανόνες γνωρίζει και εφαρμόζει κάθε πιστοποιημένο στέλεχος. Επιπλέον, αποδεικνύει σε κάθε συνεργάτη την ικανότητα να εφαρμόσει σε υψηλό επίπεδο όλα τα εργαλεία που περιλαμβάνει το πρότυπο του PMI®.

2. Η απόκτηση του PMP® αποδεικνύει την κατοχή των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Ο αντικειμενικός και αδιάβλητος τρόπος αξιολόγησης είναι η επιβεβαίωση αυτών. Αυτός είναι και ο λόγος όπου η αναγνωρισιμότητα της είναι διεθνής.

3. Η απόκτηση του PMP® είναι μία κατάκτηση. Αποδεικνύεται με τον τρόπο αυτό η ανταπόκριση σε μια σειρά απαιτήσεων που καθόρισε μεγάλος αριθμός αναγνωρισμένων επαγγελματιών διαχειριστών έργων από όλο τον κόσμο. Δεν είναι ένα απλό ακαδημαϊκό προσόν.

4. Η απόκτηση του PMP® μπορεί να οδηγήσει στην διεκδίκηση υψηλότερων απολαβών. Διεθνής έρευνες κατατάσσουν τους κατόχους PMP® μεταξύ των υψηλότερα αμοιβόμενων στελεχών στην αγορά.

5. Η απόκτηση του PMP® βοηθά στην αξιοποίηση ευκαιριών επαγγελματικής καρριέρας και εξέλιξης. Οι ευκαιρίες υπάρχουν ή αναδυκνύονται μόνο για αυτούς που δηλώνουν ετοιμότητα να ανταποκριθούν. Πολλοί οργανισμοί και επιχειρήσεις θεωρούν την πιστοποίηση του PMP® ως βασικό κριτήριο επιλογής.

6. Η απόκτηση του PMP® σας προετοιμάζει για θέσεις εργασίας υψηλότερων απαιτήσεων και επαγγελματικών εμπειριών. Αποδεικνύει, επίσης, τη θέληση του επαγγελματία για διαρκή ανάπτυξη και βελτίωση μιας και το πρότυπο του PMI προσαρμόζεται διαρκώς στις αλλαγές των στοιχείων της αγοράς.

7. Η απόκτηση του PMP® προάγει την πρακτική χρήση των εργαλείων διαχείρισης έργων. Αποτέλεσμα αυτού είναι τα έργα να επιτυγχάνουν τους στόχους στην ώρα τους, εντός του προϋπολογισμού και σύμφωνα με τις ποιοτικές απαιτήσεις τους.

8. Η απόκτηση του PMP® βελτιώνει σημαντικά τις γνώσεις και δεξιότητες. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι γεγονός ότι απαιτείται σε βάθος μελέτη όλων των γνωστικών περιοχών που συνθέτουν το πρότυπο.

9. Η απόκτηση του PMP® τονώνει την αυτοπεποίθηση. Προσδίδει, επίσης, ικανοποίηση στην εργασία και αίσθηση σιγουριάς στη λήψη αποφάσεων.

10. Η απόκτηση του PMP® προσφέρει μεγαλύτερη αναγνώριση από τους συναδέρφους, προϊσταμένους, συνεργάτες. Ο project manager μπορεί να προσφέρει στην κοοινωνία αυτό που η κοινωνία περιμένει από αυτόν!!!

sourse: http://www.PMI.org